SIA - Security Industry Authority s.r.o.

Sme bezpečnostná služba (SBS) pôsobiaca v Bratislavskom kraji. Zaoberáme sa komplexným riešením bezpečnosti,
ochrany majetku a osôb. Svoju prácu robíme profesionálne a svedomito.

O nás

Spoločnosť SIA Security Industry Authority s.r.o. pôsobí na trhu s bezpečnostnými službami v Bratislavskom kraji už od roku 2009. Poskytujeme integrovanú bezpečnosť nehnuteľností. Naše služby prispôsobujeme bezpečnostným nárokom a požiadavkám klientov v štátnom a súkromnom sektore. Spokojnosť s ich kvalitou potvrdzuje aj nepretržitá spolupráca s vybranými klientmi. Našu ponuku však aj pravidelne aktualizujeme.

Naša spoločnosť zamestnáva približne 250 bezpečnostných pracovníkov. Riadiaci pracovníci sú dlhodobými zamestnancami spoločnosti a väčšina z nich pôsobí v spoločnosti viac ako 5 rokov.

Preukázaná trestná bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a odborné vzdelanie zamestnancov sú základnými predpokladmi pre profesionálny výkon strážnej služby. Zamestnanci sú v potrebnom rozsahu vyškolení v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, odbornej a právnej problematiky. Našou prioritou je orientácia na zákazníka a trvalý rast kvality služieb.

Vzdialený dohľad - monitorovanie objektu.

Videomonitoring je vhodný pre miesta s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov. Vhodný bezpečnostný systém vyvolá alarm a operátor si vďaka videosystému preverí situáciu v objekte, pričom vyhodnotí, či je výjazd skutočne nevyhnutný. Vzdialený dohľad dokáže výrazne znížiť náklady na zabezpečenie ochrany vášho objektu.

Služby

Naša spoločnosť sa vyznačuje komplexnou ponukou bezpečnostných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb. Pracujeme na základe analýzy s ohodnotením rizika, lokalizovaním kritických miest ochrany personálnych, hmotných a nehmotných aktív. V ponuke našich služieb je aj vypracovanie plánov ochrany objektov a osôb naším bezpečnostným manažmentom.

Fyzická ochrana objektov

Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby výrazne znižuje riziko poškodenia alebo odcudzenia majetku. Zabezpečujeme malé, stredné a veľké objekty, haly, výrobné a prevádzkové priestory.

Zabezpečovanie podujatí

Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby výrazne znižuje riziko poškodenia alebo odcudzenia majetku. Zabezpečujeme malé, stredné a veľké objekty, haly, výrobné a prevádzkové priestory.

Preprava peňazí a cenín

Peniaze prepravujeme diskrétne a vysoko zabezpečene. Ponúkame denné i mimoriadne prevozy cenín aj na väčšie vzdialenosti.

Bezpečnostné systémy

Medzi naše služby patrí aj inštalácia bezpečnostných systémov, ktoré vám pomôžu lepšie ochrániť váš majetok.

Pult centralizovanej ochrany (PCO)

Naša firma vykonáva pripájanie objektov na pult centralizovanej ochrany a videopult. Na základe zachyteného poplachu si dispečer preverí situáciu na objekte cez kamerové systémy . Na základe jeho vyhodnotenia situácie k objektu vysiela hliadku. Kombináciou týchto dvoch systémov obmedzujeme počet falošných poplachov.

Kvalifikovaný personál

Náš personál je profesionálny. Slušné správanie a disciplína je základom každého zamestnanca našej firmy.

Čo vám ponúkame?

 • Zamestnávame len vycvičených ľudí, ktorí sú pripravení na rôzne udalosti.
 • Profesionalita v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia.
 • Niekoľkoročné skúsenosti.
 • Cenová dostupnosť.
 • Zabezpečenie objektov aj mimo Bratislavy.
 • Poradenstvo.
 • Vernostný program.

Fyzická ochrana objektov a osôb

 • Ochrana priemyselných parkov, administratívnych budov, obchodných centier a stavieb.
 • Zaisťovanie bezpečnosti na kultúrno-spoločenských a športových akciách.
 • Obsluha technických zariadení a systémov /MAR, EZS, EPS/.
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín.
 • Elektronická kontrola vjazdov a výjazdov vozidiel, vstupu/výstupu osôb.

Bezpečnostné poradenstvo

 • Spracovanie bezpečnostných auditov.

Technické služby

 • Pripojenie na Pult centralizovanej ochrany /PCO/.
 • Diaľkový dohľad objektov cez videopult /VPCO/.
 • Montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie /EZS/.
 • Servis a revízia /EZS, EPS/.

Ostatné služby

 • Bodyguarding

Referencie

O našich klientov sa staráme so všetkou zodpovednosťou a nasadením.
Nezáleží na tom, či sú to štátne inštitúcie, banky, malé firmy alebo súkromné osoby

Certifikáty

Pravideľne obnovujeme všetky dostupné licencie a certifikáty potrebné na vedenie súkromnej bezpečnostnej služby.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 45001
Systém manažérstva bezpečnosti informácií
ISO 27001
Environmentálne manažérstvo
ISO 14001
ISO 9001
Systém manažérstva kvality
iso 9001
SIA - licencia strážna služba
Licencia na prevádzkovanie
Strážnej služby
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti - Dôverné
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
Stupeň utajenia - Dôverné
SIA-licencia tech.služba
Licencia na prevádzkovanie
technickej služby

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

SIA – Security Industry Authority s.r.o.

Šustekova 51, 3 p.
851 04 Bratislava
Slovenská republika

02 / 623 100 23,

siasecurity@siasecurity.sk

IČO 45 273 804
DIČ 2022915653
IČ-DPH SK-2022915653

Neváhajte nás kontaktovať
napíšte nám:
e-mail