SIA - Security Industry Autority s.r.o.

Sme bezpečnostná služba (SBS) pôsobiaca v Bratislavskom kraji. Zaoberáme sa komplexným riešením bezpečnosti,
ochrany majetku a osôb. Svoju prácu robíme profesionálne a svedomito.

O nás

Spoločnosť SIA Security Industry Authority s.r.o. bola založená v roku 2009. Je jednou z najdlhšie pôsobiacich bezpečnostných služieb v Bratislavskom kraji. Poskytujeme integrovanú bezpečnosť, správu a údržbu nehnuteľností na úrovni najvyšších európskych štandardov. Máme dlhoročné praktické skúsenosti s poskytovaním širokej škály bezpečnostných služieb. O spokojnosti s kvalitou služieb poskytovaných klientom našou spoločnosťou svedčí aj to, že pre niektorých zákazníkov pracujeme nepretržite viac ako 5 rokov. Trvale sa usilujeme o zavedenie nových druhov služieb a produktov (napr. od roku 2016 svojim klientom poskytujeme aj upratovacie služby). Naše služby prispôsobujeme bezpečnostným nárokom a požiadavkám našich klientov v štátnom a súkromnom sektore.

Agentúra disponuje 250 zamestnancami v pracovnom pomere s priemerným vekom 35 rokov. Nižší a strední riadiaci pracovníci sú dlhodobými zamestnancami spoločnosti – cca 80 % z nich pôsobí v spoločnosti viac ako 5 rokov.

Preukázaná trestná bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a odborné vzdelanie zamestnancov sú základnými predpokladmi profesionálnej pripravenosti pre výkon strážnej služby. Zamestnanci sú v potrebnom rozsahu vyškolení v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, odbornej a právnej problematiky a zásad pri riešení konfliktných situácií. Skúsený vrcholový manažment disponuje dlhoročnými praktickými skúsenosťami so všetkými typmi služieb, ktoré zákazníkom poskytujeme. Našou prioritou je orientácia na zákazníka a trvalý rast kvality služieb. Spoločnosť sa rozšírila aj o SIA FACILITY SERVICE, s. r.o., ktorá poskytuje služby personálnej agentúry.

Pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany (PCO)

Pripojenie Vášho objektu ( byty, RD, firmy, haly, výrobné závody, komerčné objekty) na náš pult (PCO) - teraz za bezkonkurenčné ceny. Neváhajte volajte , píšte - informujte sa..

Služby

Naša spoločnosť sa vyznačuje komplexnou ponukou bezpečnostných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb. Pracujeme na základe analýzy s ohodnotením rizika, lokalizovaním kritických miest ochrany personálnych, hmotných a nehmotných aktív. V ponuke našich služieb je aj vypracovanie plánov ochrany objektov a osôb naším bezpečnostným manažmentom.

Fyzická ochrana objektov

Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby výrazne znižuje riziko poškodenia alebo odcudzenia majetku. Vieme zabezpečiť malé, stredné a veľké objekty, haly, výrobné a prevádzkové priestory.

Zabezpečovanie podujatí

Zabezpečujeme spoločenské a kultúrne podujatia, a dokážeme zaistiť aj vysokoprofesionálnu ochranu VIP osôb. Máme bohaté skúsenosti s mediálne známymi podujatiami.

Preprava peňazí a cenín

Prepravu peňazí poskytujeme diskrétnym a vysoko zabezpečeným spôsobom. Ponúkame denné i mimoriadne prevozy cenín aj na väčšie vzdialenosti.

Bezpečnostné systémy

Medzi naše služby patrí aj inštalácia bezpečnostných systémov, ktoré vám pomôžu lepšie ochrániť váš majetok.

Pult centralizovanej ochrany (PCO)

Naša firma vykonáva pripájanie objektov na pult centrálnej ochrany. Na základe zachyteného poplachu sa k objektu vysiela hliadka.

Kvalifikovaný personál

Náš personál pozostáva prevažne z mladých a vycvičených ľudí. Slušné správanie a disciplína je základom každého zamestnanca našej firmy.

Čo vám ponúkame?

 • zamestnávame len mladých a vycvičených ľudí, ktorí sú pripravení na rôzne udalosti
 • profesionálne služby v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia
 • máme niekoľko ročné skúsenosti
 • cenovo dostupné služby
 • zabezpečujeme objekty aj mimo Bratislavy
 • ponúkame vám poradenské služby
 • vernostný program
 • stále sa učíme a vylepšujeme, aby sme poskytovali kvalitnejšie služby

Fyzická ochrana objektov a osôb

 • Ochrana priemyselných parkov, administratívnych budov, obchodných centier a stavieb.
 • Zaisťovanie bezpečnosti na kultúrno-spoločenských podujatiach a športových akciách.
 • Obsluha technických zariadení a systémov /MAR, EZS, EPS/.
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín.
 • Elektronická kontrola vjazdov a výjazdov vozidiel, vstupu/výstupu osôb.

Bezpečnostné poradenstvo

 • Spracovanie bezpečnostných auditov.
 • Vypracovanie výročných správ.

Technické služby

 • Pripojenie na Pult centrálnej ochrany /PCO/.
 • Diaľkový dohľad objektov /VPCO/.
 • Montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie /EZS/
 • Servis a revízia /EZS, EPS/.

Upratovacie služby

 • Pravidelné upratovanie čistiacimi strojmi
 • Ručné upratovanie
 • Upratovanie špecifických plôch a priestorov
 • Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov

Ostané služby

 • Bodyguarding
 • Detektívne služby

Referencie

O našich klientov sa staráme so všetkou zodpovednosťou a nasadením.
Nezáleží na tom, či ide o štátne inštitúcie, banky, malé firmy alebo súkromné osoby

Certifikáty

Pravideľne obnovujeme všetky dostupné licencie a certifikáty potrebné na vedenie súkromnej bezpečnostnej služby.

Licencia na prevádzkovanie
technickej služby
Licencia na prevádzkovanie
Strážnej služby
Certifikát
EN ISO 9001: 2008
Certifikát
Tactical Rescue Academy

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

SIA – Security Industry Authority s.r.o.

Šustekova 49
851 01 Bratislava
Slovenská republika

02 / 623 100 23, +421905613720
siasecurity@siasecurity.sk

IČO 45 273 804
DIČ 2022915653
IČ-DPH SK-2022915653

Neváhajte nás kontaktovať
napíšte nám:
e-mail