SIA - Security Industry Authority s.r.o.

Sme bezpečnostná služba (SBS) pôsobiaca v Bratislavskom kraji. Zaoberáme sa komplexným riešením bezpečnosti,
ochrany majetku a osôb. Svoju prácu robíme profesionálne a svedomito.

O nás

Spoločnosť SIA Security Industry Authority s.r.o. bola založená v roku 2009. Je jednou z najdlhšie pôsobiacich bezpečnostných služieb v Bratislavskom kraji. Poskytujeme integrovanú bezpečnosť, správu a údržbu nehnuteľností . Máme dlhoročné praktické skúsenosti s poskytovaním širokej škály bezpečnostných služieb. O spokojnosti s kvalitou služieb poskytovaných klientom našou spoločnosťou svedčí aj to, že pre niektorých zákazníkov pracujeme nepretržite viac ako 5 rokov. Trvale sa usilujeme o zavedenie nových druhov služieb a produktov (napr. od roku 2020 svojim klientom poskytujeme aj vzdialený monitoring objektov). Naše služby prispôsobujeme bezpečnostným nárokom a požiadavkám našich klientov v štátnom a súkromnom sektore.

Agentúra disponuje 250 zamestnancami v pracovnom pomere s priemerným vekom 35 rokov. Nižší a strední riadiaci pracovníci sú dlhodobými zamestnancami spoločnosti – cca 80 % z nich pôsobí v spoločnosti viac ako 5 rokov.

Preukázaná trestná bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a odborné vzdelanie zamestnancov sú základnými predpokladmi profesionálnej pripravenosti pre výkon strážnej služby. Zamestnanci sú v potrebnom rozsahu vyškolení v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, odbornej a právnej problematiky. Učíme ich ako správne riešiť konfliktné situácie. Skúsený vrcholový manažment disponuje dlhoročnými praktickými skúsenosťami so všetkými typmi služieb, ktoré zákazníkom poskytujeme. Našou prioritou je orientácia na zákazníka a trvalý rast kvality služieb.

Vzdialený dohľad - monitorovanie objektu.

Využíva sa spojenie video systému s bezpečnostným systémom. Namontovaný vhodný bezpečnostný systém (EZS - alarm) vyvolá alarm a náš operátor si môže vďaka technológii (video systém) preveriť situáciu na objekte .​ Videomonitoring je vhodný na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov. Vďaka tejto technológií dokáže operátor rozoznať, či je výjazd nevyhnutný a obmedziť tak zbytočné výjazdy zásahovej jednotky. Takéto služby sú budúcnosť v poskytovaní bezpečnostných služieb a výrazne znížia Vaše náklady na zabezpečenie ochrany Vášho objektu.

Služby

Naša spoločnosť sa vyznačuje komplexnou ponukou bezpečnostných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb. Pracujeme na základe analýzy s ohodnotením rizika, lokalizovaním kritických miest ochrany personálnych, hmotných a nehmotných aktív. V ponuke našich služieb je aj vypracovanie plánov ochrany objektov a osôb naším bezpečnostným manažmentom.

Fyzická ochrana objektov

Fyzická prítomnosť bezpečnostnej služby výrazne znižuje riziko poškodenia alebo odcudzenia majetku. Vieme zabezpečiť malé, stredné a veľké objekty, haly, výrobné a prevádzkové priestory.

Zabezpečovanie podujatí

Zabezpečujeme spoločenské a kultúrne podujatia, a dokážeme zaistiť aj vysokoprofesionálnu ochranu VIP osôb. Máme bohaté skúsenosti s mediálne známymi podujatiami.

Preprava peňazí a cenín

Prepravu peňazí poskytujeme diskrétnym a vysoko zabezpečeným spôsobom. Ponúkame denné i mimoriadne prevozy cenín aj na väčšie vzdialenosti.

Bezpečnostné systémy

Medzi naše služby patrí aj inštalácia bezpečnostných systémov, ktoré vám pomôžu lepšie ochrániť váš majetok.

Pult centralizovanej ochrany (PCO)

Naša firma vykonáva pripájanie objektov na pult centralizovanej ochrany a videopult.  Na základe zachyteného poplachu  si dispečer preverí situáciu na objekte cez kamerové systémy . Na základe jeho vyhodnotenia  situácie  k objektu vysiela hliadku. Kombináciou týchto dvoch systémov obmedzujeme počet falošných poplachov.

Kvalifikovaný personál

Náš personál pozostáva prevažne z mladých a vycvičených ľudí. Slušné správanie a disciplína je základom každého zamestnanca našej firmy.

Čo vám ponúkame?

 • zamestnávame len mladých a vycvičených ľudí, ktorí sú pripravení na rôzne udalosti
 • profesionálne služby v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia
 • máme niekoľko ročné skúsenosti
 • cenovo dostupné služby
 • zabezpečujeme objekty aj mimo Bratislavy
 • ponúkame vám poradenské služby
 • vernostný program
 • stále sa učíme a vylepšujeme, aby sme poskytovali kvalitnejšie služby

Fyzická ochrana objektov a osôb

 • Ochrana priemyselných parkov, administratívnych budov, obchodných centier a stavieb.
 • Zaisťovanie bezpečnosti na kultúrno-spoločenských podujatiach a športových akciách.
 • Obsluha technických zariadení a systémov /MAR, EZS, EPS/.
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín.
 • Elektronická kontrola vjazdov a výjazdov vozidiel, vstupu/výstupu osôb.

Bezpečnostné poradenstvo

 • Spracovanie bezpečnostných auditov.
 • Vypracovanie výročných správ.

Technické služby

 • Pripojenie na Pult centralizovanej ochrany /PCO/.
 • Diaľkový dohľad objektov cez video pult /VPCO/.
 • Montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie /EZS/
 • Servis a revízia /EZS, EPS/.

Ostatné služby

 • Bodyguarding
 • Detektívne služby

Referencie

O našich klientov sa staráme so všetkou zodpovednosťou a nasadením.
Nezáleží na tom, či ide o štátne inštitúcie, banky, malé firmy alebo súkromné osoby

Certifikáty

Pravideľne obnovujeme všetky dostupné licencie a certifikáty potrebné na vedenie súkromnej bezpečnostnej služby.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 45001
Systém manažérstva bezpečnosti informácií
ISO 27001
Environmentálne manažérstvo
ISO 14001
ISO 9001
Systém manažérstva kvality
iso 9001
SIA - licencia strážna služba
Licencia na prevádzkovanie
Strážnej služby
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti - Dôverné
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
Stupeň utajenia - Dôverné
SIA-licencia tech.služba
Licencia na prevádzkovanie
technickej služby

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

SIA – Security Industry Authority s.r.o.

Šustekova 51, 3 p.
851 04 Bratislava
Slovenská republika

02 / 623 100 23, 0911 919 661

siasecurity@siasecurity.sk

IČO 45 273 804
DIČ 2022915653
IČ-DPH SK-2022915653

Neváhajte nás kontaktovať
napíšte nám:
e-mail